Missie en Visie

Missie

 

SnowPros is dé vereniging die Nederlandse sneeuwsportleraren, skischolen en opleidingsinstanties verbindt en bij (de les) houdt . Dat doen wij door events en bijscholingen te organiseren, deel te nemen aan internationale evenementen en overlegorganen, kennis ophalen en delen, door lerarenpassen uit te geven, verzekering te bieden en door licentiegeldigheid te bewaken.

 

Visie

 

Verbinden betekent  leraren ondersteunen in hun werkveld met bijscholing, verzekering, belangenbehartiging en het delen van informatie. Bij de les houden betekent het op een hoger niveau brengen en houden van de eigen vaardigheid en lesgeefvaardigheden van sneeuwsportleraren door (ondermeer) het aanbieden van (vervolg-) opleidingen of bijscholingen.

 

Strategie

 

Vernieuwen bijscholingscommissie en uitwerken meerjarenplan, aangaan van strategische samenwerking met meerdere opleidingsinstanties, intensivering internationale contacten en overleggen.