Nieuws

ALV november 2019 en notulen ALV 1 september 2019

ALV november 2019 en notulen ALV 1 september 2019

Binnenkort ontvang je als lid een uitnodiging voor een ledenvergadering in november 2019.

Daarin komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

- vaststelling jaarrekening 2018

- benoeming 2 bestuursleden

 

De concept notulen van de ALV van 1 september 2019 zijn te vinden in Mijn Snowpros/ALV19.