ALV 3 december 2020

Deelname

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk

Over dit evenement

Categorie
Sociaal
Organisator
Bestuur
Datum en tijd
3 dec. 2020 19:30 - 20:45
Locatie
Virtueel

ALV 3 december 2020

Algemene leden vergadering SnowPros

Datum:        donderdag 3 december 2020
Aanvang:     19:30

Vanwege de COVID-crisis is een fysieke ledenvergadering niet verantwoord. Daarom zal het bestuur een online (Microsoft Teams) vergadering organiseren.
De financiële verantwoording over 2019 ligt gereed en de kascommissie heeft zich er reeds over gebogen en positief geadviseerd.
De financiële stukken zijn voor ieder lid in te zien via https://www.snowpros.nl/mijn-snowpros/alv20 .

Vanwege het bijhouden van de presentielijst wordt verzocht u vóór de vergadering aan te melden (via deze pagina)

Praktische regels:

 • Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
  (kan op alle apparaten);
 • vul uw volledige naam in als u deelneemt (voor en achternaam) zodat dit zichtbaar is voor de secretaris en de presentielijst kan worden bijgewerkt;
 • zet uw microfoon uit en uw camera aan
 • gebruik de chatbox alleen om te communiceren met het bestuur. Onderling kan wel maar dan in de 1-op-1 modus
 • als u wat wilt zeggen, geef dat dan aan in de chatbox

AGENDA

 1. Opening door Nicky Broos, voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 24 november 2019 te Zoetermeer
 4. Terug- en vooruitblik (N. Broos)
  1. verzekeringen
  2. contact en samenwerking met NSkiV/buitenlandse zusterverenigingen
  3. CTT – IMI
  4. ISIA online vergadering september 2020
  5. pasuitgifte 2021
 5. Financiën
  1. toelichting door Joris Ritsema op jaarrekening 2019 en begroting 2020
  2. bevindingen kascommissie
  3. vaststelling jaarrekening en décharge, vaststellen begroting en contributie 2021
  4. benoeming kascommissie 2020 (Ruud van Dongen + ??? geef je op!)
 6. Update Interski 2023 (Niels Stam)
 7. Techniekreis maart 2021 Sella Ronda en bijscholingen 2021
 8. Rondvraag (heb je iets voor de rondvraag, stuur dat dan van tevoren aan de secretaris per e-mail)
 9. Einde

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien