ALV 18 november 2021

Deelname

Aanmelden mogelijk tot
18 nov. 2021 19:25:00
Aanmelden

Over dit evenement

Categorie
Sociaal
Organisator
Bestuur
Datum en tijd
18 nov. 2021 19:30 - 21:00
Locatie
Virtueel

ALV 18 november 2021

Algemene leden vergadering SnowPros

Datum:        donderdag 18 november 2021
Aanvang:     19:30

Ondanks de versoepelingen acht het bestuur een fysieke ledenvergadering (nog) niet verantwoord. Daarom zal het bestuur een online (Microsoft Teams) vergadering organiseren.
De financiële verantwoording over 2020 ligt gereed en de kascommissie heeft zich er reeds over gebogen en positief geadviseerd.
De financiële stukken zijn voor ieder lid in te zien via https://www.snowpros.nl/mijn-snowpros/alv21 .

Vanwege het bijhouden van de presentielijst wordt verzocht u vóór de vergadering aan te melden (via deze pagina)

Praktische regels:

 • De link naar de vergadering volgt zo spoedig mogelijk en wordt in ieder geval nog per e-mail gestuurd een de deelnemers.
  (Deelname is mogelijk op vrijwel alle apparaten);
 • vul uw volledige naam in als u deelneemt (voor en achternaam) zodat dit zichtbaar is voor de secretaris en de presentielijst kan worden bijgewerkt;
 • zet uw microfoon uit en uw camera aan
 • gebruik de chatbox alleen om te communiceren met het bestuur. Onderling kan wel maar dan in de 1-op-1 modus
 • als u wat wilt zeggen, geef dat dan aan in de chatbox

AGENDA

 1. Opening door Nicky Broos, voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 3 december 2020 (online)
 4. Terug- en vooruitblik (N. Broos)
  1. contact en samenwerking met NSkiV/buitenlandse zusterverenigingen
  2. ISIA en ISIA Job platform
  3. online bijscholingen en workshop core stability en SummerEvent
  4. pasuitgifte 2022
 5. Financiën
  1. toelichting door Joris Ritsema op jaarrekening 2020 en begroting 2022
  2. bevindingen kascommissie
  3. vaststelling jaarrekening en décharge, vaststellen begroting en contributie 2022
  4. benoeming kascommissie 2021 (Henk Wijsbeek + ??? geef je op!)
 6. Update the road to Interski 2023 (Niels Stam)
 7. Techniekreis maart 2022 Sella Ronda en bijscholingen 2022
 8. Rondvraag (heb je iets voor de rondvraag, stuur dat dan van tevoren aan de secretaris per e-mail)
 9. Einde

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien